Bærekraftig
oppdrett

Stadionbassenget er et tett oppdrettsbasseng for laks og som tar vare på fiskevelferd og bærekraft. Vannkvalitet overvåkes kontinuerlig og vanninntaket er på et dyp uten lakselus. Slam skilles ut og sendes til videre anvendelse. Bassenget har lang levetid. Bassenget er velegnet både for påvekst av postsmolt og for vekst frem til laks på 4 -6 kg.

Fiskeridirektoratet har innvilget utviklingskonsesjon på 2748 tonn tilsvarende 3,52 utviklingskonsesjoner til Stadion Laks AS.

Kontakt: Knut Solberg | knut.solberg@stadionlaks.no | tlf 0047 91563925