STADIONBASSENGET

FREMTIDENS BÆREKRAFTIGE FISKEOPPDRETT

FREMTIDENS BÆREKRAFTIGE FISKEOPPDRETT

Innovasjonsprosjektet Stadionbasseng

Et bærekraftig konsept

Stadionbasseng er en flytende, lukket produksjonsenhet for oppdrett av laks.

Innovasjonsprosjektet skal redusere eller eliminere problemer med lakselus, rømming og organisk avfall i tillegg til å gi laksen gode voksevilkår

Innovasjonskonseptet

Alt om stadionbasseng