Framo blir 50 prosents eier i oppdrettsprosjektet Stadionlaks

Den verdensledende pumpeprodusenten Framo kjøper seg inn og blir partner med opprettselskapet Lingalaks i innovasjonsprosjektet Stadionbasseng. Et lukket flytende produksjonsanlegg for laks som er planlagt å stå ferdig i 2023.

 – Målet med Stadionbasseng er å redusere eller eliminere problemer med lakselus, rømming og organisk avfall i tillegg til å gi laksen gode voksevilkår. Vi er svært glade for at Framo ønsker å investere i dette viktige prosjektet, sier Erlend Haugarvoll, styreleder i Lingalaks og Stadion Laks som er selskapet bak Stadionbasseng prosjektet.  

Et semilukket, flytende, produksjonsbasseng i betong

Framo og Lingalaks har nå inngått avtale om å eie 50 prosent hver i prosjektet som har fått tildelt utviklingskonsesjoner tilsvarende 1.849 tonn biomasse. Bassenget skal være en flytende, lukket gjennomstrømnings produksjonsenhet på 39 x 117 meter for oppdrett av laks. Sett ovenfra, ser bassenget ut som et stadionanlegg – derav navnet.

– Vi deltar i dette prosjektet for å kunne utvikle og teste ny pumpeteknologi ute i feltet. Vår ekspertise er å flytte store mengder vann på en kontrollert måte. Målet er å bli den foretrukne leverandøren av pumpesystemer til havbruk over hele verden, sier Oddbjørn Jacobsen, direktør i Framo Innovation.

Innovasjonsprosjektet som kan løse store utfordringer

Anlegget skal kunne redusere eller eliminere problemer med lakselus, rømming, sykdommer og alger, samt finne bedre måter for å håndtere fôrrester og avfallsstoffer. Planen er at slammet og organisk avfall som fôrrester og avføring fra fisken, samles opp og blir utnyttet som en ressurs.

-Vi i Lingalaks jobber for å finne løsninger som kan gi best mulig fiskehelse og minimere belastningen for omgivelsene. Vi har jobbet med Stadionbasseng i 4 år, og ser nå frem til å sette det i drift i 2023. Blir det så bra som vi planlegger kan dette ha store positive effekter for fiskehelsen, sjømatproduksjon i fjordene og for hele oppdrettsbransjen, sier Erlend Haugarvoll, styreleder i Lingalaks og Stadion Laks.

Bassenget er planlagt produsert i Norge. Konseptet har en teknologi som sikrer at verdiskapning og arbeidsplasser fortsatt blir i landet, og at laksen forblir i sjøen i Norge, i stedet for å flyttes på land i utlandet.

Verdensledende pumpeteknologi

Framo skal være ansvarlig for det komplette strømningssystemet. Dette inkluderer vanninntak fra ulike dyp, sirkulasjon i oppdrettsvolumet, slamfjerning og styringssystemer.

– Lukkede og delvis lukkede anlegg trenger stor pumpekraft for å skifte ut vannet og skape ideelle strøm forhold. Dette er Framo sin ekspertise. Når vi vet at Alfa Laval, våre eiere, er verdensledende innen slam- og vannbehandling, er det liten tvil om at dette er et godt utgangspunkt for et fruktbart partnerskap, sier Martijn Bergink , administrerende direktør i Framo AS.


Kontaktpersoner : 

Lingalaks AS

Styreformann, Erlend Haugarvoll | erlend@lingalaks.no | tlf +47 926 66 561

StadionLaks AS

Prosjekt leder, Jan Ove Midthun | jomidth@stadionlaks.no | tlf +47 904 79 530

Framo AS

Administrerende direktør, Martijn Bergink | mbe@framo.no | tlf +47 960 93 000

Framo Innovation

Direktør, Oddbjørn Jacobsen | ohj@framo.no | tlf +47 930 17 912


Bilder og illustrasjoner : 

3D illustrasjon av Stadionbasseng (Laget av NagellD AS)

Bilde av pumpe i teststand (Framo)

Bilde fra fiskeoppdrett (Lingalaks)

Bilde av avtalepartnere


Dere finner også mer informasjon om prosjektet på www.stadionlaks.no