HISTORIEN
OG BASSENGET

Teknisk illustrasjon av konseptet.

Bjørn og Knut har samarbeidet i mange år om forskjellige typer oppdrettsbasseng. Det ble etter hvert klart at for å sikre god fiskevelferd er det avgjørende å ha kontroll med vannet som benytte. Derfor er det nødvendig å ha ha tette basseng hvor vann av god kvalitet fra minst 20 m dyp pumpes inn i bassenget.

For også å sikre lang levetid og gode arbeidsforhold for folk på bassenget er det valgt å benytte betong som byggemateriale. Bassenget er gitt en form som sikrer at det flyter og holder fisken inne i bassenget selv om bassenget ved et uhell blir direkte påkjørt av skip.

Bassenget er utstyrt med skyveskott som sikrer skånsom håndtering av fisk. I tillegg er det installert et omfattende system for kontinuerlig analyse og kontroll av alle viktige vannparametere, elkraftsystemer og HMS tiltak.

Kontakt: Knut Solberg | knut.solberg@stadionlaks.no | tlf 0047 91563925