Løpet
videre

Vi gjennomfører nå studier for å klarlegge en rekke detaljer knyttet til fiskevelferd, vannforhold, byggeaspekter, kostnader og andre elementer knyttet til løsningen vi skal realisere. Dette gjennomføres i nært samarbeid med leverandører. Dr. Techn. Olav Olsen AS har vært sentral og bidrar på betongsiden, dimensjonering og styrkeberegning. FRAMO Innovation har vært nyskapende fått frem en ny pumpeløsning som sikrer gode strømningsforhold i bassenget. NORCE Bergen bidrar og sikrer vannkvalitet og fiskevelferd. I tillegg vil andre leverandører også trekkes inn i prosjektet.