hoveddimensjoner for Stadionbasseng

Lengde:117 m
Bredde: 39 m
Dypgang: 15 m

Oppdrett

Utviklingskonsesjoner:
2,37 som tilsvarer
1 849 tonn biomasse

Oppdrettsvolum i basseng: 37 000 m³