Nyheter

 • November 2018
  Fiskeridirektoratet innstiller på utviklingskonsesjon på 2748 tonn tilsvarende 3,52 konsesjoner for realisering av et basseng på 37 000 m3 og et basseng på 55 000 m3.
 • Februar 2018
  Søknaden ankes.
 • Desember 2017
  Fiskeridirektoratet innstiller på utviklingskonsesjon på 1849 tonn, tilsvarende 2,37 konsesjoner for realisering av et basseng på 37 000 m3.
 • April 2017
  Brev fra Fiskeridirektoratet at søknaden oppfyller søknadskriteriene.
 • April 2016
  Søkte utviklingskonsesjon.
 • April 2016
  Etablerte Stadion Laks AS.
 • Høst 2015 – april 2016
  Utvikling av foreløpig design av Stadionbassenget.

Kontakt: Knut Solberg | knut.solberg@stadionlaks.no | tlf 0047 91563925