Nyheter

 • 4. september 2019

  Fiskeridirektoratet oversender Tilsagn om Utviklingstillatelse

 • Juni – september 2019

  Dialog mellom Stadion Laks og Fiskeridirektoratet om Målkriterier

 • April 2019

  Stadion Laks trekker anken fra Februar 2018

 • Februar 2019

  Stadion Laks finner 3,52 konsesjoner ikke tilstrekkelig for å realisere to basseng på heholdsvis 37000 og 50000 m3. Stadion Laks søker derfor om 2,37 konsesjoner for å realisere bassenget på 37000m3. Dette godkjennes av Fiskeridirektoratet.

 • November 2018

  Fiskeridirektoratet innstiller på utviklingskonsesjon på 2748 tonn tilsvarende 3,52 konsesjoner for realisering av et basseng på 37 000 m3 og et basseng på 55 000 m3.

 • Februar 2018
  Søknaden ankes.
 • Desember 2017
  Fiskeridirektoratet innstiller på utviklingskonsesjon på 1849 tonn, tilsvarende 2,37 konsesjoner for realisering av et basseng på 37 000 m3.
 • April 2017
  Brev fra Fiskeridirektoratet at søknaden oppfyller søknadskriteriene.
 • April 2016
  Søkte utviklingskonsesjon.
 • April 2016
  Etablerte Stadion Laks AS.
 • Høst 2015 – april 2016
  Utvikling av foreløpig design av Stadionbassenget.