Om
oss

Stadionbassenget er utviklet av selskapene Solinova AS og Vitamar AS som etablerte selskapet Stadion Laks AS. Etter at søknaden om utviklingkonsesjon var innsendt inngikk Vitamar og Solinova avtale med Lingalaks AS som kjøpte seg inn i Stadion Laks AS for å realisere bassengene som omfattes av utviklingskonsesjonene.

BJØRN MYRSETH

Vitamar eies og drives av Bjørn Myrseth. Bjørn er biolog og må karakteriseres som en oppdrettspioner. Han har en lang og aktiv karriere innen oppdrett av en rekke arter både i Norge og bl.a. i Hellas, Spania, Skottland, Chile, Thailand og Kambodsja.

KNUT SOLBERG

Solinova eies og drives av Knut Solberg. Knut er sivilingeniør kjemi og har bakgrunn fra Norsk Hydro innen raffineridrift og petroleumsaktiviteter på norsk sokkel og i utlandet. Han var initiativtager til Hywind, verdens første flytende, kommersielle vindmølle.

ERLEND HAUGARVOLL

Erlend Haugarvoll er utdannet som veterinær og er daglig leder i Lingalaks AS. Han har lang erfaring med teknologi-innovasjonsprosjekter i næringen.

Kontakt: Knut Solberg | knut.solberg@stadionlaks.no | tlf 0047 91563925