Om
oss

Stadion Laks AS er eid av  Lingalaks AS og Framo AS, som er likeverdige partnere med 50 % eierandel hver.

Om partnerne

Lingalaks AS
er et familieeid fiskeoppdrettsselskap med hovedkontor i Norheimsund i Hardanger. Selskapet ble etablert i 1978, har produksjon i Kvam herad, Kvinnherad kommune og Radøy kommune og eget slakteri sammen med Tombre Fiskeanlegg i Hardanger. Selskapet aktivt og gjennomfører for tiden flere andre prosjekter sammen med ulike partnere, deriblant et smoltanlegg, en bløggebåt og et slakteri, og sysselsetter nærmere 40 personer.

Framo AS er en pumpeprodusent med base på Vestlandet. Hovedkontor er på Florvåg på Askøy, og bedriften har tre fabrikker og et stort serviceverksted i Hordaland. Selskapet ble etablert i 1938 og er nå en verdensdekkende organisasjon med utekontor i hele åtte ulike land på tre forskjellige kontinenter. I dag har selskapet rundt 1250 ansatte og er en ledende produsent av pumpesystemer for kjemikalietankermarkedet og offshoreindustrien. I tillegg produserer Framo sugeankere for vindmøller til havs og ser på nye muligheter innen digitalisering og fiskeoppdrett. Framo AS er en del av Alfa Laval-konsernet og Bergen er hovedkontor for marine pumpesystemer. Alle Framo-produkter blir solgt og vedlikeholdt av Framo AS.