Innovasjonsprosjektet Stadionbasseng

Et bærekraftig konsept

Stadionbasseng er en flytende, delvis lukket produksjonsenhet i armert betong for oppdrett av laks.

Konseptet

Stadionbasseng er et flytende lukket produksjonsenhet på 39 x 117 meter for oppdrett av laks. Anlegget vil ligge i skjermet farvann som utnytter norske, naturgitte forhold. Konseptet bidrar til å løse flere av utfordringene akvakulturnæringen står overfor innen fiskehelse og miljø, ved å redusere eller eliminere problemer med areal, lakselus, rømming, sykdommer og alger, samt håndtere fôrrester og avfallsstoffer bedre.

 

Konstruksjonen er utformet som en løpebane sett ovenfra, med halvsirkelformet tverrsnitt. Anlegget har eget strømningssystem som inkluderer vanninntak fra ulike dyp, sirkulasjon i oppdrettsvolumet, oksygentilsetning, foring, lysstyring, slamfjerning samt overvåking og styringssystemer. Vannet vil bli skyvd gjennom bassenget, og det brukes derfor ikke unødvendig energi for å løfte vannet som sirkulerer gjennom bassenget.


Struktur

Enheten har et luftfylt midtparti som gir oppdrift og benyttes for lagring av utstyr og fôr. Den har også en utvendig ramme som gir oppdrift og stabilitet, i tillegg til å være gangvei og arbeidsplattform. De vertikale endene av veggen i midtpartiet er avrundet. På hver side av midtpartiet er det buede bassengvegger.

Bassengveggene hviler på en fot på bunnen av midtpartiet. Veggene er i overkanten forlenget med et vertikalt parti. Endepartiene på enheten er kuleformede med tverrsnittsprofil som sideveggene. Midtpartiet virker som en sikkerhet og konstruert for å holde bassenget flytende ved f.eks kollisjon med skip.


Innovasjon

Konseptet skal utvikle ny teknologi for produksjon av laks. Målet er å gi fisken optimale forhold gjennom styring av vanngjennomstrømning og vannkvalitet, samt nå bærekraftsmål ved å redusere eller eliminere problem med areal, lakselus, rømming, sykdom og alger. Det meste av slam og organisk avfall som fôrrester og fiskeavføring samles opp og utnyttet som en ressurs.