STADION LAKS AS ER EID AV LINGALAKS AS OG FRAMO AS, SOM ER LIKEVERDIGE PARTNERE MED 50 % EIERANDEL HVER.

OM PARTNERNE

Lingalaks AS er et familieeid fiskeoppdrettsselskap med hovedkontor i Norheimsund i Hardanger. Selskapet ble etablert i 1978, har produksjon i Kvam herad, Kvinnherad kommune og Radøy kommune og eget slakteri sammen med Tombre Fiskeanlegg i Hardanger. Selskapet er aktivt og gjennomfører for tiden flere andre prosjekter sammen med ulike partnere, deriblant et smoltanlegg, en bløggebåt og et slakteri, og sysselsetter nærmere 40 personer.

Framo AS er en pumpeprodusent med base på Vestlandet. Hovedkontoret er på Askøy, og bedriften har tre fabrikker og et stort serviceverksted i Hordaland. Selskapet ble etablert i 1938 og har i dag utekontor i hele åtte ulike land på tre forskjellige kontinent. I dag har selskapet rundt 1250 ansatte og er en ledende produsent av pumpesystem for kjemikalietankmarkedet og offshore- industrien. I tillegg produserer Framo sugeankere for vindmøller til havs og ser på nye muligheter innen digitalisering og fiskeoppdrett. Framo AS er en del av Alfa Laval-konsernet og Bergen er hovedkontor for marine pumpesystemer. Alle Framoprodukter blir solgt og vedlikeholdt av Framo AS.

Lingalaks AS er et familieeid fiskeoppdrettsselskap med hovedkontor i Norheimsund i Hardanger. Selskapet ble etablert i 1978, har produksjon i Kvam herad, Kvinnherad kommune og Radøy kommune og eget slakteri sammen med Tombre Fiskeanlegg i Hardanger. Selskapet er aktivt og gjennomfører for tiden flere andre prosjekter sammen med ulike partnere, deriblant et smoltanlegg, en bløggebåt og et slakteri, og sysselsetter nærmere 40 personer.

Framo AS er en pumpeprodusent med base på Vestlandet. Hovedkontoret er på Askøy, og bedriften har tre fabrikker og et stort serviceverksted i Hordaland. Selskapet ble etablert i 1938 og har i dag utekontor i hele åtte ulike land på tre forskjellige kontinent. I dag har selskapet rundt 1250 ansatte og er en ledende produsent av pumpesystem for kjemikalietankmarkedet og offshore- industrien. I tillegg produserer Framo sugeankere for vindmøller til havs og ser på nye muligheter innen digitalisering og fiskeoppdrett. Framo AS er en del av Alfa Laval-konsernet og Bergen er hovedkontor for marine pumpesystemer. Alle Framoprodukter blir solgt og vedlikeholdt av Framo AS.

Framo also produces suction caissons for offshore windmills and is exploring new opportunities within digitalisation and fish farming. Framo is part of the Alfa Laval group, and Bergen is the head office for marine pump systems. All Framo products are sold by Framo and Framo also carries out all maintenance of their products.

Oddbjørn Jacobsen

Framo Innovation, Direktør

Martijn Bergink

Framo AS, Administrerende direktør 

Erlend Haugarvoll

Lingalaks AS, Styreformann

Morten Vike

Lingalaks AS, Styremedlem

 • Oddbjørn Jacobsen

  Framo Innovation, Direktør

 • Martijn Bergink

  Framo AS, Administrerende direktør 

 • Erlend Haugarvoll

  Lingalaks AS, Styreformann

 • Morten Vike

  Lingalaks AS, Styremedlem

Mediebilder

3D illustrasjon av Stadionbasseng (Kreditering: NagellD AS)

Pumpe i teststand (Kreditering: Øystein Klakeggg)

Fra kontrollrom på fiskeopprettsanlegg hos Lingalaks (Kreditering: Framo)

Avtalepartnere. (Kreditering: Øystein Klakegg)