Teknologien

Flytende testlaboratorium

Innovasjonsprosjektet Stadionbasseng blir et flytende testlaboratorium for å utvikle og teste ny pumpeteknologi ute i feltet.
Lukkede og delvis lukkede anlegg trenger stor pumpekraft for å sirkulere og skifte ut vannet og skape ideelle strømforhold. Teknologien bygger på de naturgitte fortrinn i den kystnære produksjonen av laks, for å gjenskape de optimale forholdene til fisken i naturen, men under kontrollerte former

Strømningssystem

Framos ekspertise er å flytte store mengder vann på en kontrollert måte. Framo skal være ansvarlig for utforming av det komplette strømningssystemet og levere pumpesystemene. Strømningssystemet inkluderer vanninntak fra ulike dyp, sirkulasjon i oppdrettsvolumet, vannutløp, slamfangst og styringssystemer.

Konstruksjonen

Betong er et svært fleksibelt, sterkt og praktisk byggemateriale, som kan produseres i store kvanta i nærheten av byggeplassen. Betong har en rekke bærekraftige egenskaper ved at det har lang levetid, lavt vedlikeholdsbehov og tåler saltvann godt. Siden betong ikke er organisk, tåler det fukt, vind og vær godt, og råtner dermed ikke.

Betong lages nå med et langt lavere karbonavtrykk enn tidligere. Betong består av sement, vann, sand og pukk, hvor sementen er limet i betongen. Det aller meste av karbonavtrykket fra betongen kommer fra sementproduksjonen. Norske sementprodusenter har vært foregangsbedrifter i å redusere utslipp av CO2 fra produksjonen, og har blant Europas laveste utslipp på sine produkter.

Norsk industri har dessuten høy kompetanse på utforming og bygging av marine betongkonstruksjoner, utviklet over mange år med offshore-prosjekter.